«Марғұлан оқулары-2023» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция,
«ҚАҢЛЫЛАРДЫҢ АТА-БАБА КУЛЬТІ ЖӘНЕ КУЛЬТТІК ОРЫНДАРЫ».

«Отан тарихы» журналы,
«МЫҢТӨБЕ НАУСЫ ХАҚЫНДА».

«Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы,
«МЫҢТӨБЕ ҚОРЫМЫНДАҒЫ КАТАКОМБАЛЫҚ ЖЕРЛЕУЛЕР».

«ЕЖЕЛГІ ЖƏНЕ ОРТАҒАСЫРЛАРДАҒЫ МƏДЕНИ БАЙЛАНЫСТАР: ЖАҢА ЗЕРТТЕУЛЕР МЕН АШЫЛЫМДАР», «XIV Оразбаев оқулары» халықаралық ғылыми-əдістемелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ.

Мыңтөбе қорымынан табылған зооморф тұтқалы керамика

Еуразиялық далалық өркениет: адам және тарихи-мәдени орта